Kupuj akcje Frasers Group i Next plc, mówi zarządzający funduszem, przed recesją