Głęboka inwersja kanadyjskiej krzywej dochodowości zwiększa dylemat związany z podwyżką stóp procentowych BoC

TORONTO, 4 grudnia (Reuters) – Ponieważ Bank Kanady rozważa wycofanie się ze zbyt wielu podwyżek stóp procentowych, ma do czynienia z gospodarką, która jest prawdopodobnie bardziej przegrzana niż wcześniej sądzono, ale także najwyraźniejszym jak dotąd sygnałem z rynku obligacji, że recesja i niższa inflacja.

Bank centralny Kanady twierdzi, że gospodarka musi zwolnić z przegrzania do umiarkowanej inflacji. Jeśli jego kampania zacieśniania będzie zmierzać do osiągnięcia tego celu, może to wywołać głębszy niż oczekiwano spadek.

Rynek obligacji mógłby zasygnalizować to ryzyko. Rentowność kanadyjskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła prawie o 100 punktów bazowych poniżej rentowności dwuletniej, co oznacza największe odwrócenie kanadyjskiej krzywej dochodowości w danych Refinitiv od 1994 r. i głębsze niż odwrócenie krzywej dochodowości amerykańskich obligacji skarbowych.

Niektórzy analitycy postrzegają odwrócenie krzywej jako predyktor recesji. Gospodarka Kanady będzie prawdopodobnie szczególnie narażona na wyższe stopy procentowe po tym, jak Kanadyjczycy dużo pożyczyli podczas pandemii COVID-19, aby uczestniczyć w gorącym rynku mieszkaniowym.

„Rynki uważają, że kanadyjska gospodarka ucierpi potrójnie, gdy krajowa konsumpcja spadnie, popyt w USA słabnie, a światowe ceny towarów spadną” – powiedział Karl Schamotta, główny strateg rynkowy w Corpay.

BoC otworzył drzwi do spowolnienia tempa podwyżek stóp procentowych do ćwierć punktu procentowego po wielu nadmiernych podwyżkach w ostatnich miesiącach, które podniosły stopę referencyjną do 3,75%, najwyższego od 2008 roku.

Rynki pieniężne obstawiają podwyżkę o 25 punktów bazowych, kiedy bank spotka się w środę, aby ustalić politykę, ale niewielka większość ekonomistów w ankiecie Reutera spodziewa się większego ruchu.

ODPORNA GOSPODARKA

Kanadyjski listopadowy raport o zatrudnieniu pokazał, że rynek pracy pozostaje napięty, podczas gdy produkt krajowy brutto rósł w trzecim kwartale w tempie 2,9% rocznie.

To znacznie więcej niż 1,5% przewidywane przez BoC, a wraz z rewizjami w górę historycznego wzrostu może wskazywać, że popyt jeszcze bardziej wyprzedza podaż, twierdzą ekonomiści.

Ale powiedzieli również, że szczegóły danych o PKB za trzeci kwartał, w tym spadek popytu krajowego i wstępny raport wykazujący brak wzrostu w październiku, są oznakami, że wyższe koszty finansowania zewnętrznego zaczynają ciążyć na działalności.

BoC przewiduje, że wzrost zatrzyma się od czwartego kwartału tego roku do połowy 2023 roku.

Głębokość odwrócenia krzywej w Kanadzie sygnalizuje „złą recesję”, a nie łagodną, ​​powiedział David Rosenberg, główny ekonomista i strateg w Rosenberg Research.

Odzwierciedla to większe ryzyko dla perspektyw w Kanadzie niż w Stanach Zjednoczonych ze względu na „bardziej napompowany rynek mieszkaniowy i bańkę zadłużenia konsumentów” – powiedział Rosenberg.

Inflacja prawdopodobnie będzie bardziej trwała, gdy rozprzestrzeni się z cen towarów na usługi i płace, gdzie wyższe koszty mogą się jeszcze bardziej zakorzenić. Mimo to uważnie obserwowane przez BoC kwartalne miary inflacji bazowej – CPI-mediana i CPI-trim – pokazują słabnącą presję cenową.

Według szacunków Stephena Browna, starszego kanadyjskiego ekonomisty w Capital Economics, spadły one w październiku do średnio 2,75%. To znacznie poniżej zwykłych stawek 12-miesięcznych.

„Krzywa rentowności nie odwróciłaby się w takim stopniu, gdyby inwestorzy nie wierzyli, że inflacja powróci do celu banku” – powiedział Brown.

Podobnie jak Rezerwa Federalna, BoC ma cel inflacyjny na poziomie 2%.

„Krzywa mówi nam, że Bank of Canada będzie zmuszony do odwrócenia się do końca 2023 r., a stopy procentowe pozostaną niskie przez nadchodzące lata” – powiedział Schamotta z Corpay.

Reportaż Fergala Smitha; Redaktor Andrea Ricci

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.